Rezumate

Ne dorim să participaţi cât mai activ la eveniment şi să susţineţi prezentări orale în cadrul Conferinţei, de aceea vă invităm să trimiteți rezumatele lucrărilor dumneavoastră. Încurajăm lucrările de cercetare originale!

Rezumatele lucrărilor vor fi trimise în limba engleză, ulterior vor intra într-un proces de evaluare, în urma căruia se va decide dacă vor fi prezentate în cadrul Conferinţei şi publicate în cadrul unui supliment al revistei Acta Medica Marisiensis, cotată BDI.

Autorul are obligativitatea de a respecta următoarele criterii de tehnoredactare (în caz contrar rezumatul va fi respins din start):

 • Font: Arial
 • Dimensiune: 11
 • Spațiere: 1,5
 • Margine dreapta: 2 cm
 • Margine stânga: 2 cm
 • Margine superioară: 2 cm
 • Margine inferioară: 2 cm

Rezumatul nu trebuie să depăşească 250 de cuvinte. Formatul rezumatului va fi următorul:

 • Title (in capital letters and bold)
 • Authors (family names followed by first name)
 • Affiliation of authors (department, institution, city, country)
 • Abstract (Aim, Methods, Results, Conclusions, Key Words: max. 4)

Rezumatele se trimit pe adresa: rezumate@cnmf.ro, intr-un document Word, ataşat la e-mail.

Termenul limită de trimitere a rezumatelor: 30 aprilie 2019.