Rezumate

Data limită pentru trimiterea abstractelor este 31 mai 2018 (inclusiv)!

Abstractele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (altfel nu vor fi acceptate):
• Să fie redactate în limba română, obligatoriu cu diacritice
• Elementele obligatorii ale rezumatului:
o titlul cu majuscule
o autorii: nume, prenume complet și afiliere
o maximum 300 de caractere (fără titlu, autori)
o formatare: Word, Times New Roman, 12
o textul – structurat după modelul: Premise şi Obiective, Material şi Metodă, Rezultate şi Discuţii, Concluzii;
o date de contact prim-autor: adresa de e-mail şi telefon
Vă rugăm să acordați o atenție deosebită gramaticii, textul fiind preluat așa cum este primit!

Se vor folosi termeni generici. De evitat folosirea denumirilor comerciale ale produselor!

Metoda de selecție a abstractelor:
Comitetul Științific al Conferinţei își rezervă dreptul de a decide care sunt abstractele acceptate, precum şi forma sub care acestea vor fi prezentate: prezentare orală sau poster (în funcţie de calitatea ştiinţifică a lucrării). Sunt încurajate lucrările originale.

Metoda de anunţare a statusului abstractului:
După analizarea tuturor abstractelor de către Comitetul Ştiinţific, prim-autorul va fi contactat pe e-mail în legătură cu statusul abstractului (cel mai târziu până la data de 20 iunie 2018).

Doar prim-autorii lucrărilor acceptate sub formă de prezentare orală beneficiază de taxă de participare gratuită la Conferinţă (în cazul în care au plătit deja taxa, contravaloarea acesteia le va fi returnată în zilele Conferinţei, la Secretariat).

Prim-autorii lucrărilor acceptate sub formă de poster pot achita taxa de Conferinţă la valoarea early payment.

Restul autorilor abstractelor plătesc taxa de Conferinţă întreagă, conform categoriei în care se încadrează şi conform deadline-urilor generale (vezi Taxe).

Rezumatele se trimit la adresa rezumate@cnmf.ro până la data de 15 mai inclusiv.